Mette Nonbye Familie & Psykoterapi, 8300 Odder, Denmark

Parterapi


I parterapien har jeg fokus på jeres relation. Hvad er der i spil, når I er sammen? Og hvad er det, I kommer til at gøre ved hinanden? Hvordan påvirker I hinanden, og hvad ligger der bag?


Det er alment menneskeligt, at afmagt kan føre til kritik eller selvbebrejdelser.


Vi kan stirre os blinde på den andens fejl eller mangler, eller vi kan begrave os i håbløshed og mismod. Udfordringen er at vende opmærksomheden indad og åbne for – og siden dele – vores afmagt, smerte eller længsel, uden at andre får skylden eller ansvaret for, om det kan blive anderledes.


Kunsten at danse i takt


Jeg ser på parforholdet som en form for dans, hvor man skiftevis nærmer sig og fjerner sig fra hinanden. Det er en vekslen mellem det ene øjeblik at søge nærhed og intimitet, og det næste øjeblik at forsøge at afgrænse sig fra den anden, så man ikke bliver helt opslugt.


Det er en svær balancegang, hvor hver jeres tilknytningsmønster bliver både med- og modspillere. Vore tilknytningsmønstre er nemlig bestemmende for, hvordan vi indgår i relation med andre.


Det bliver særligt tydeligt i parforholdet. For det er her, vi i bedste fald ligger os åbne for hinanden med alt det, der er os. Og det er her, det gør allermest ondt at føle sig afvist eller ikke forstået, da det er det dyrebareste, vi har, vi giver til en anden – nemlig vores kærlighed.


Men fordi kærligheden er en stærk drivkraft, ligger der også en overordentlig stor mulighed for at se på sig selv og den anden på en ny måde, der kan bygge bro over forskelle og uenigheder. I parterapien hjælper jeg jer med at blive opmærksomme på, at der bag enhver kritik ligger en længsel og gnaver. Længslen efter kærlighed. Længslen efter at danse i takt.Pris:
Parterapi / partjek
700 kr. pr. samtale


Partjek

Pas på parholdet, mens I stadig elsker hinanden


I parterapi har jeg fokus på, at begge parter bliver set og mødt i deres fremstilling af, hvordan de oplever situationen, og hvordan de oplever deres dilemma, smerte eller afmagt.


Nogle par oplever måske ikke de store problemer i deres parforhold, men kan være usikre på, hvor deres forhold er på vej hen. Hvad vil og kan vi med hinanden? Har vi grundlæggende de samme værdier, håb og drømme for vores forhold?


Det kan være en rigtig god ide at få hjælp til at tage temperaturen på jeres forhold, så I fortsat er sikre på, at I sammen bevæger jer ad den vej, I begge ønsker. I det tilfælde er partjek en mulighed for at afstemme jer med hinanden og en mulighed for at knytte endnu stærkere bånd til hinanden.


Langt de fleste par får rigtig meget ud af sådan en samtale og går ud i livet med fornyet energi i deres relation til hinanden.Mette Nonbye Familie & Psykoterapi, 8300 Odder, Denmark

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes