TAG STYRINGEN OVER DIT

EGET LIV


Terapi er en måde, hvorpå du kan tage styring over dit eget liv, hvis du er villig og har mod til at se dig selvi øjnene. Og du kan være sikker på, at jeg vil se på dig med kærlige øjne og hjælpe dig på vej i en retning,hvor du tør stå ved dig selv og alt det du er. Både når du er alene med dig selv og sammen med andre.


Jeg tager udgangspunkt i, hvad der er på spil for dig – her og nu. Jeg arbejder oplevelsesorienteret med base i det, der kaldes den eksistentielle psykoterapi. Det betyder, at anerkendelse og rummelighed er nøglebegreber for mig , og jeg har fokus på det relationelle og procesorienterede.


Jeg er nærværende og autentisk – og jeg bærer ansvaret for, at du bliver set, hørt og forstået. Jeg har gennem de sidste 17 år arbejdet med familier, par og enkelte personer.


Som Psykoterapeut overholder jeg  de etiske regler om tavshedspligt, og alt hvad vi taler om vil blive behandlet fortroligt. Jeg overholder lovgivningen om GDPR, i forhold til opbevaring af personfølsomme data.

Jeg har især erfaring med følgende områder:

● Selvværdsproblematikker

● Angst, uro og bekymringer

● Sorg, tristhed og depression

● Psykiske reaktioner på sygdom

● Parforhold og samliv

● Partjek

● Skilsmisseproblematikker

● Udfordringerne i den sammenbragte familie

● Livet i familien med børn

og unge

● Familietjek

Mette Nonbye


Jeg er 47 år og mor til to teenagepiger. Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver i 2001 fra Den Sociale Højskole i Aarhus. De første seks år arbejdede jeg som familierådgiver i myndighed. Derefter søgte jeg over i behandlerområdet og arbejdede på en børne- og familieinstitution. Her tog jeg en uddannelse tilrettelagt af Kempler Instituttet i flerfamilieterapi.


De sidste 14 år har jeg fungeret i en familiebehandling i kommunalt regi. Sideløbende har jeg uddannet mig inden for kognitiv terapi, angstbehandling og senest taget den 4 ½ årige uddannelse som familie- og psykoterapeut ved Dfti – Dansk familie terapeutisk institut – i Åbyhøj, Aarhus. Jeg er eksamineret. Derudover er jeg uddannet sorggruppeleder ved Kræftensbekæmpelse.

Vi kan alle opleve problemer i vores liv. Områder der ikke fungerer tilfredsstillende for os. Det kan have forskellig negativ indflydelse på vores liv. Men uanset hvad vi måtte kæmpe med, kan der gøres noget ved det, hvis vi får den rigtige hjælp. Jeg vil meget gerne hjælpe dig.

Tidsbestilling


Send en forespørgsel på en konsultation, hvorefter jeg vil kontakte dig og aftale en tid., Jeg  ser frem til at høre fra dig og behandler natyrligvis al information fortroligt!

 
 
 
 
 

Hvad er psykoterapi?

Terapi kan handle om rigtig mange forskellige emner og udføres på lige så mange forskellige måder. Mit mål er at hjælpe dig til at skabe et liv og en hverdag, der giver mening for dig.


For mig er psykoterapi en samtale, hvor vi snakker om og arbejder med det, der er besværligt for dig lige her og nu. Det er et nærværende og empatisk fokus på, hvad der fylder for dig. Et fokus, der hjælper dig til at forstå dig selv og dine reaktioner – og ikke mindst, hvad du kan gøre ved det.


Altså ligger der et stort forandringspotentiale i terapien. Det handler om at opnå en forandring, hvor du med ny selvindsigt kan ændre dit liv til lige præcis det, der giver mening for dig.


Mette Nonbye

Familie- og Pyskoterapeut


Hjælp til selvhjælp